Samtalekort til LUS

Her finder du samtalekort til LUS.

 • Læs op

Indhold

  Oversigten over temaer i LUS kan ses i et større og samlet format. 

  Samtalekort

  Scroll ned på siden, så  finder du samtalekort for hvert af de 7 temaer under overskriften "Samtalekort LUS". 

  Under "De fælles temaer" finder du de samtalekort, det anbefales at benytte i forbindelse med alle samtaler. 

  For de øvrige temaer aftales det, hvordan de konkrete samtalekort udvælges. 

  Du kan læse mere om processen under Lederudviklingssamtale

  Samtalekortene ligger som skrivebare pdf-filer - også selvom du ikke har et specielt Adobe-program. Der kan både skrives/tilføjes i det grå felt med mulige emner for samtalen og i det hvide felt, hvor man kan notere punkter i forbindelse med sin forberedelse af samtalen.

  Print de relevante samtalekort og medbring dem til samtalen. 

  Kompetenceudviklingsplan

  Samtalen afsluttes med, at I konkretiserer, hvad I har aftalt i forhold til kompetenceudvikling mv. via kompetenceudviklingsplan. 

  Kompetenceudviklingsplanen ligger elektronisk og den kan også finde som Word eller pdf fil. Se vejledninger under Samtalekort til LUS længere nede på siden.

  Samtalekort til LUS

  Her kan du se en samlet oversigt over de emner, I kan tale om for hvert enkelt kort. 

  Samlet oversigt.

  Åbn samtalekortene her: 

  De fælles temaer

  • Siden sidst
  • Visioner, opgaver og kompetencer
  • Lederevaluering/trivselsundersøgelse

  Åbn samtalekortene her: 

  Åbn samtalekortene her: 

  Samtalen afsluttes med, at I konkretiserer, hvad I har aftalt i forhold til kompetenceudvikling mv. via kompetenceudviklingsplan. 

  Planen indeholder en beskrivelse af de udviklingsmål og aktiviteter, som leder og leders leder har aftalt i udviklingssamtalen.  

  Jo mere konkret den er, desto lettere er den at følge op på. Husk at aftale hvem, der er ansvarlig for, at de enkelte punkter i planen bliver sat i gang og gennemført samt hvornår.

  Se mere om kompetenceudviklingsplanen. Klik på den relevante overskrift. 

  Åbn kompetenceudviklingsplan.

  For at udfylde LUS kompetenceudviklingsplan får du brug for:

  1. Du skal være logget på Citrix
  2. Navn og CPR-nummer på den medarbejder, der skal modtage kompetenceudviklingsplanen til godkendelse eller udfyldning

  Sådan gør du:

  1. Leders leder udfylder felterne
  2. Send kompetenceudviklingsplanen til lederens e-boks til godkendelse
  3. Lederen modtager en advis i sin e-boks
  4. Når Lederen har godkendt/kommenteret skemaet, modtager du en advis (Opsamlingsmail). Du kan også altid se status under ”Mine blanketter”
  5. Du skal som leders leder endelig godkende kompetenceudviklingsplanen
  6. Når du har godkendt planen, modtager du som leders leder en kvitteringsmail. Planen skal journaliseres i personalesagen i acadre og slettes automatisk i DitmerFlex 30 dage efter godkendelse
  7. Lederen modtager kompetenceudviklingsplanen i sin e-boks

  Det er lederes leder, som starter denne blanket. Blanketten skal ALTID startes via denne side. Når kompetenceudviklingsplanen er godkendt af både leders leder og leder, sendes den aftalte plan via mail til leders leder og leder e-boks.

  Følg trinene ovenfor. Du bliver også guidet undervejs.

  Annette Havmand
  Personalekontoret

  Annette Havmand

  Ledelseskonsulent

  Skelbækvej 2, 6200 Aabenraa

  Telefon: 73767162

  Mobil: 51512338

  E-mail: ahav@aabenraa.dk

  Karina Lange
  Personalekontoret

  Karina Lange

  Ledelseskonsulent

  Skelbækvej 2, 6200 Aabenraa

  Telefon: 42724464

  E-mail: karl@aabenraa.dk

  Sanne Hougaard Kramer
  Personalekontoret

  Sanne Hougaard Kramer

  Ledelseskonsulent

  Skelbækvej 2, 6200 Aabenraa

  Telefon: 24340155

  Mobil: 24340155

  E-mail: shkr@aabenraa.dk