Lederevaluering

Her kan du læse om formål og proces for lederevaluering i Aabenraa Kommune, samt finde totalrapporter.

 • Læs op

Indhold

  360 graders evaluering
  I Aabenraa Kommune gennemfører vi en lederevaluering hvert 2. år i ulige år. Lederevalueringen gennemføres som en 360 graders evaluering, hvor både lederen selv, lederens leder, kolleger og medarbejdere inviteres til at deltage.
  Ledere på niveau 1, 2 og 3 evalueres. 

  Formål
  Målet er at øge den enkelte leders bevidsthed om, hvordan andre oplever lederens ledelsesudøvelse. Dermed skabes der rum for lederen til udvikling og læring. Lederevalueringen udgør ikke hele sandheden, men den illustrerer en række personers oplevelse af lederens ledelsesudøvelse. Lederevalueringen har flere formål: 

  • At give den enkelte leder inspiration til egen læring og udvikling
  • At sætte ledelse på dagsordenen og drøfte god ledelse i forhold til Aabenraa Kommunes ledelsesgrundlag

  Totalrapport Aabenraa Kommunes lederevaluering 2023

  Workshop - Rundt om lederevaluering 2023

  Tidsplan for lederevaluering 2023

  12. juni: Målgruppefiler sendes til validering hos lederne

  11. august: Frist for tilbagemelding på målgruppefiler

  28. august: Udsendelse af evaluering til respondenter

  15. september: Frist for besvarelse af evaluering

  13. oktober: Rapportering på direktionsmøde

  23. oktober: Distribution af rapporter til lederne

  24. oktober: Workshop om rapporten, for ledere der evalueres for første gang

   

  Indtil 31. december: LUS-samtaler med nærmeste leder og efterfølgende orientering/drøftelse af resultat med medarbejdere.

  Her kan du læse totalrapporten for Aabenraa Kommunes lederevaluering 2021

  Workshop "Sådan læser du din lederevaluering" 2021


  TIDSPLAN

  Den overordnede tidsplan for Lederevalueringen 2021:

  • Målgruppefiler sendes til validering hos lederne 28. juni
  • Lederne returnerer målgruppefilerne senest 16. august
  • Lederevalueringen afvikles 1. september – 21. september
  • Rapporterne bliver tilgængelige for alle ledere 26. oktober
  • Workshop for ledere, der evalueres for første gang 2. november.

  Her kan du læse Totalrapporten for Aabenraa Kommunes lederevaluering 2019.

   

  Tidsplan

  26. juni: Målgruppefiler sendes til validering hos lederne

  16. august: Frist for tilbagemelding på målgruppefiler

  5. september: Udsendelse af evaluering til respondenter

  26. september: Frist for besvarelse af evaluering

  11. oktober: Rapportering på direktionsmøde

  21. oktober: Distribution af rapporter til lederne

  24. oktober: Workshop for "nye" ledere

  Indtil 31. december: LUS-samtaler

  Senest 15. januar 2018: Orientering/drøftelse af resultat med medarbejdere

  Tidsplan

  12. juni: Målgruppefiler sendes til validering hos lederne

  16. august: Frist for tilbagemelding på målgruppefiler

  6. september: Udsendelse af evaluering til respondenter

  27. september: Frist for besvarelse af evaluering

  13. oktober: Rapportering på direktionsmøde

  13. oktober: Distribution af rapporter til lederne

  1. november: Workshop for "nye" ledere

  Indtil 31. december: LUS-samtaler

  Senest 15. januar 2018: Orientering/drøftelse af resultat med medarbejdere

   

  Rapporter
  Her kan du læse Totalrapporten for Aabenraa Kommunes lederevaluering 2017.

  Den enkelte leder får sin rapport tilsendt direkte - dette sker ligeledes d. 13. oktober 2017. Byråds- og Direktionssekretariatet får ikke kendskab til eller ejerskab af de individuelle lederrapporter, og det er derfor lederens eget ansvar at gemme og opbevare deres rapport til evt. senere brug.

  Opfølgning på evalueringsrapport
  Her finder du plancherne fra workshoppen for nye ledere, der har fået sin første lederevaluering i Aabenraa Kommune. Plancherne indeholder gode råd til opfølgningen på din lederevaluering

  Svarprocenter
  Med 3695 deltagende respondenter giver det en samlet svarprocent på 78 %.

  Lederne selv: 98 % (187 respondenter)
  Ledernes ledere: 98 % (180 respondenter)
  Ledernes kolleger: 98 % (381 respondenter)
  Ledernes medarbejdere: 74 % (2947 respondenter)

  Rapport
  Den enkelte leder har fået sin egen rapport tilsendt direkte - det er lederens eget ansvar at gemme rapporten til evt. senere brug.
  Her kan du læse totalrapporten for samtlige ledere i Aabenraa Kommune.

  SPØRGSMÅL OG SVAR OM LEDEREVALUERINGEN:

  Spørgsmålene i Lederevalueringen 2023 tager udgangspunkt i Aabenraa Kommunes ledelsesgrundlag.

  Det betyder, at der bliver stillet spørgsmål rettet mod de 4 ledelsestemaer i ledelsesgrundlaget:
  * Lederen er leder
  * Lederen er kommunikerende
  * Lederen er helhedsorienteret
  * Lederen er værdiskabende

  Se spørgsmålene til Lederevalueringen 2023

  Alle medarbejdere og ledere skal have været ansat i minimum 3 måneder for at deltage i lederevalueringen. 
  En medarbejder ansat efter 1. juni har derfor som udgangspunkt ikke lov til at svare.
  En leder ansat efter 1. juni kan heller ikke blive evalueret og får ikke nogen rapport.
  Selvejende institutioner med driftsoverenskomst med Aabenraa Kommune har lov, men ikke pligt til at deltage.

  Som MEDARBEJDER er du garanteret anonymitet. Det betyder blandt andet, at din besvarelse kun indgår i din leders rapport, hvis minimum fem har besvaret evalueringen. Dit navn vil ikke fremgå nogen steder, og din leder vil ikke kunne se, om du har svaret eller ej. Lederen får kun én samlet svarprocent for alle medarbejdere.

  Som LEDER er du ikke underlagt samme anonymitet. Svarer du som leder selv eller som overordnet leder, er der ingen anonymitet. Som lederkollega og underordnet leder er du heller ikke underlagt anonymitet, men her vil din besvarelse som regel ikke stå alene. Svarer du som underordnet leder, indgår dine besvarelser nemlig på lige fod med den pågældende leders øvrige medarbejdere.  

  I total- og forvaltningsrapporterne er alle naturligvis anonyme!

  Alle ledere, der har deltaget i Lederevalueringen 2023 får en rapport.
  Hvis færre end fem medarbejdere har svaret, vil disse besvarelser udgå af rapporten. Der vil dog stadig blive genereret en rapport, hvor dine egne besvarelser samt besvarelser fra din leder og evt. lederkolleger fremgår.
  Du modtager en mail fra Enalyzer A/S (leverandør på den tekniske gennemførelse) med loginoplysninger og link til en rapportportal, hvor rapporter, der er relevante for dig, ligger. Herfra kan du downloade og udskrive din rapport, hvis du har brug for det. 
  Det er kun dig selv og din nærmeste leder, der får adgang til din individuelle rapport. Personaleafdelingen får udelukkende adgang til total- og forvaltningsrapporterne, og dermed ikke din rapport. Det er derfor også dit eget ansvar at opbevare rapporten efterfølgende.

  OBS! vær opmærksom på, at det ikke er tilladt at udlevere sin personlige lederrapport.

  Følgende guide er inspiration til din opfølgning på din lederevaluering.

  I hovedtræk indebærer opfølgningen følgende aktiviteter:

  1. Workshop for ledere, der evalueres for første gang
  2. Eventuel afklarende dialog med medarbejdere / lederkolleger
  3. Lederudviklingssamtale (LUS)
  4. Tilbagemelding til egne medarbejdere

  Miniguide til opfølgning på lederevalueringen

  OBS! Vær opmærksom på, at det ikke er tilladt at udlevere sin personlige lederrapport.

  Personalekontoret

  Bente Bjørn Jensen

  Kontorleder

  Skelbækvej 2, 6200 Aabenraa

  Telefon: 73767750

  Mobil: 40237147

  E-mail: bbj@aabenraa.dk