Region Sønderjylland-Schleswig

Hovedopgaver og medarbejdere i Region Sønderjylland-Schleswig

 • Læs op

Indhold

  I 1997 blev det formaliserede grænseoverskridende samarbejde ved den dansk-tyske landgrænse etableret, hvis overordnede målsætning er at gennemføre fælles aktiviteter, som fremmer udviklingen i regionen og samtidig skaber mere kontakt mellem befolkningen, erhvervslivet og foreningerne/sammenslutningerne på begge sider af grænsen samt i øvrigt bidrager til at intensivere samarbejdet hen over grænsen.

  Regionen arbejder indenfor tre indsatsområder:

  • Arbejdsmarked: Fremme af grænsependling og arbejdskraftens mobilitet, bl.a. i form af grænsependlervejledningen.
  • Kultur: Fremme af et sammenhængende kulturrum på tværs af grænsen. Regionskontor & Infocenter samler alle aktiviteter som den dansk-tysk kulturaftale og projektet KursKultur i Kulturregion Sønderjylland-Schleswig.
  • Politisk og administrativ dialog og samarbejde

  Regionskontor & Infocenter i Padborg er sekretariat for samarbejdet.