Region Sønderjylland-Schleswig

Region Sønderjylland-Schleswig

Hovedopgaver og medarbejdere i Region Sønderjylland-Schleswig

I 1997 blev det formaliserede grænseoverskridende samarbejde ved den dansk-tyske landgrænse etableret, hvis overordnede målsætning er at gennemføre fælles aktiviteter, som fremmer udviklingen i regionen og samtidig skaber mere kontakt mellem befolkningen, erhvervslivet og foreningerne/sammenslutningerne på begge sider af grænsen samt i øvrigt bidrager til at intensivere samarbejdet hen over grænsen.

Regionen arbejder indenfor tre indsatsområder:

  • Arbejdsmarked: Fremme af grænsependling og arbejdskraftens mobilitet, bl.a. i form af grænsependlervejledningen.
  • Kultur: Fremme af et sammenhængende kulturrum på tværs af grænsen. Regionskontor & Infocenter samler alle aktiviteter som den dansk-tysk kulturaftale og projektet KursKultur i Kulturregion Sønderjylland-Schleswig.
  • Politisk og administrativ dialog og samarbejde

Regionskontor & Infocenter i Padborg er sekretariat for samarbejdet.

Navn Telefon E-mail Stilling
Alexander Roeder 74670501 ar@region.dk Vejleder
Andrea Graw-Teebken 74670501 agt@region.dk Sagsbehandler
Anja Peist 0 apeis@region.dk Projektmedarbejder
Anne-Mette Olsen 74670501 amo@region.dk Kulturkoordinator
Christiane Ritter 74670501 cr@region.dk Sekretariatsmedarbejder
Jette Bakowsky Thielsen 74670501 jbt@region.dk Specialist
Kaja Hannelore Ursula Ehricke 74670501 kheh@region.dk Vejleder
Kalina Langer 74670501 klang@region.dk Vejleder
Melanie Oldenburg 74670501 mmeye@region.dk Vejleder
Nina Doege 0 ndoe@region.dk Sekretariatsmedarbejder
Navn Telefon E-mail Stilling
Carsten Vammen 74670501 cv@region.dk Vejleder
Peter Hansen 74670501 ph@region.dk Leder
Navn Telefon E-mail Stilling
Navn Telefon E-mail Stilling
Angela Jensen 74670501 ajen@region.dk Projektmedarbejder
Julia Bick 74670501 - Fællestelefon jubi@region.dk Projektkoordinator