Chefgruppen

Chefgruppen

Chefgruppen i Social & Sundhed består af direktør og afdelingschefer og udgør forvaltningsområdets strategiske ledelse.

Chefgruppen vil opleves som en enhed, der tager fælles ansvar for forvaltningsområdets strategiske ledelse og udvikling, helhed og sammenhæng i vores mål, indsatser og beslutningsgrundlag, sikring af overordnet og tværgående koordination og samarbejde samt fælles ansvar for kulturskabelse m.v..

Chefgruppen ønsker at være rollemodel for vores fælles ledelsesgrundlag og personalepolitiske værdier fra ord til handling.

Karen510x230.jpg

Karen Storgaard Larsen

Direktør for Social & Sundhed
Tlf. 7376 7136
E-mail: kslar@aabenraa.dk

Maja Gammelgaard (Fotogra, Rune Højer).JPG

Maja K. Gammelgaard

Socialchef
Tlf. 7376 7082
E-mail: mkga@aabenraa.dk

Anni Oksen (Fotograf, Rune Højer).jpg

Anni Oksen

Seniorchef
Tlf. 7376 7409
E-mail: aok@aabenraa.dk

Michael Metzsch  (Fotograf, Rune Højer).jpg

Michael Metzsch

Sundhedschef
Tlf. 7376 7820
E-mail: mme@aabenraa.dk

Bjarne lpsen (Fotograf, Rune Højer) (4).jpg

Bjarne Ipsen

Afdelingschef, Visitation & Understøttelse
Tlf. 7376 8911
E-mail: bei@aabenraa.dk

Ledelsessekretariatet: Sekretariatsleder Tommy G. Svendsen Telefon 73 76 71 41 tgs@aabenraa.dk Økonomifunktionen: Økonomikoordinator Merete Laursen Telefon 73 76 70 76 mla@aabenraa.dk