Indsats for lederudvikling

Formålet er at understøtte og skabe de bedst mulige forudsætninger for ledernes fortsatte udvikling og læring.

Indhold

  I Aabenraa Kommune ses ledelse som et fag, der går på tværs af sektorer. Udgangspunktet er, at ledere oplever samme ledelsesmæssige udfordringer og dilemmaer uafhængigt af deres fagspecifikke område. God ledelse forudsætter ledelsesfaglige kompetencer og kvalifikationer. Derfor har Aabenraa Kommune en indsats for lederudvikling.

  Rammen for indsatsen er Aabenraa Kommunes ledelsesgrundlag og personalepolitiske værdier – og at ledelse skal bidrage til at løse opgaven med borgeren i centrum.

  Nogle af aktiviteterne er Personaleafdelingen ansvarlig for at udbyde, mens andre aktiviteter sker decentralt. På samme måde er der afsat centrale midler til nogle af aktiviteterne, mens andre aktiviteter finansieres decentralt.

  Indsats for lederudvikling består af følgende elementer:  

  • Konsulentbistand ved rekruttering af ledere                             
  • Kursus for nyansatte leder i Aabenraa Kommune 
  • Før-lederafklaringsforløbet                                                       
  • Læringsgrupper for nye ledere i første lederjob   
  • Internt mentorkorps   
  • Mentor for nye ledere
  • Mentorordning for nye ledere     
  • Personligt ledelsesgrundlag             
  • Lederudvikling 
  • Lederevaluering
  • Lederudviklingssamtale (LUS)   
  • Særligt tilrettelagte kurser                                       
  • Aabenraa Kommunes lederkonference        
  • Masterclass for ledere
  • Ledernetværk                            
  • Fratrædelse og erfaringsopsamling                

  Læs Indsats for Lederudvikling i boksen nedenfor.

  Billede indsats for lederudvikling
  Annette Havmand
  Personalekontoret

  Annette Havmand

  Ledelseskonsulent

  Skelbækvej 2, 6200 Aabenraa

  Telefon: 73767162

  Mobil: 51512338

  E-mail: ahav@aabenraa.dk

  Sanne Hougaard Kramer
  Personalekontoret

  Sanne Hougaard Kramer

  Ledelseskonsulent

  Skelbækvej 2, 6200 Aabenraa

  Telefon: 24340155

  Mobil: 24340155

  E-mail: shkr@aabenraa.dk

  Karina Lange
  Personalekontoret

  Karina Lange

  Ledelseskonsulent

  Skelbækvej 2, 6200 Aabenraa

  Telefon: 42724464

  E-mail: karl@aabenraa.dk