PPR

PPR arbejder med undervisning, rådgivning, vejledning og korterevarende behandling i forhold til børn og unges udvikling i dagtilbud, skoler og i hjemmet. PPR arbejder med børn og unge fra fødslen til og med afslutning af folkeskolen. PPRs kontor ligger i Tinglev, men medarbejderne træffes også i dagtilbud og skoler.