Forhåndsaftaler

Forhåndsaftaler

Her finder du de tværgående aftaler, der er gældende indenfor de enkelte forvaltningsområder. Lokale forhåndsaftaler fremgår ikke af Medarbejderportalen.

En forhåndsaftale er en aftale om vilkår for tildeling af funktionsløn og/eller kvalifikationsløn og øvrige vilkår for en bestemt faggruppe. Forhåndsaftaler er indgået mellem lederen og den faglige organisation.

Der er to typer forhåndsaftaler:

  • Tværgående forhåndsaftaler
  • Lokale forhåndsaftaler

De lokale forhåndsaftaler er indgået på institutions- og/eller afdelingsniveau og er kun gældende for den institution og/eller afdeling, som har indgået forhåndsaftalen. Det er lederen, der har ansvaret for de de lokale forhåndsaftaler, og aftalerne lægges ikke på Medarbejderportalen.

De tværgående forhåndsaftaler er indgået centralt, og er gældende for flere institutioner/afdelinger inden for et bestemt forvaltningsområde.

Du kan orientere dig om de tværgående forhåndsaftaler samt FTR- og TR-aftaler herunder.

Tværgående forhåndsaftaler

Aftaler for fællestillids- (FTR) og tillidsrepræsentanter (TR) samt HK-arbejdsmiljørepræsentanter (AMR)

Har du spørgsmål

- og er du medarbejder, så kontakt din leder

- og er du leder, så kontakt din løn- eller personalekonsulent