Inddragelse af ansættelsesudvalget

Du kan bruge den indledende proces til at afstemme forventningerne med ansættelsesudvalget, hvilken leder I søger.

Indhold

  Som ansættende leder har du ansvaret for at inddrage ansættelsesudvalget. Jo større involvering af ansættelsesudvalget, desto større er sandsynligheden for, at I har en fælles forståelse af, hvilken leder I søger efter.

  Typisk er det relevant at inddrage ansættelsesudvalget allerede i den forberedende fase. Ansættelsesudvalget kan give input til:

  • Den samlede job- og kompetenceprofil
  • Jobannoncen
  • Den nye leders vigtigste personlige kompetencer  

  Personaleafdelingen tilbyder at facillitere en proces med ansættelsesudvalget, hvor det klarlægges, hvilken lederpersonlighed der søges efter.

  Ansættelsesudvalgets sammensætning

  I Aabenraa Kommune sidder der medarbejdere i ansættelsesudvalget ved ansættelse af ledere jf. Retningslinjer for rekruttering af nye medarbejdere. Udpegning af medarbejderrepræsentanter til ansættelsesudvalget sker efter aftale med områdets tillidsrepræsentanter eller MED-udvalg.

  Som leder har du det endelige ansvar for ansættelsen. Det betyder, at du træffer den endelige beslutning, hvis I ikke er enige i ansættelsesudvalget om, hvilken ansøger der skal ansættes.

  Annette Havmand
  Personalekontoret

  Annette Havmand

  Ledelseskonsulent

  Skelbækvej 2, 6200 Aabenraa

  Telefon: 73767162

  Mobil: 51512338

  E-mail: ahav@aabenraa.dk

  Karina Lange
  Personalekontoret

  Karina Lange

  Ledelseskonsulent

  Skelbækvej 2, 6200 Aabenraa

  Telefon: 42724464

  E-mail: karl@aabenraa.dk