Plan for ansættelsesprocessen

Forudsætningen for den gode rekruttering er, at der er tid til forarbejdet og processen i ansættelsesudvalget. Datoer og tidspunkter for møder og samtaler bør fastlægges i starten af processen.

Indhold

  I en ansættelsesproces er der mange praktiske opgaver. Udpeg så tidligt som muligt en person, der er ansvarlig for de praktiske og administrative opgaver i udvalget.

  Personen bliver kontakten til ansøgerne og er en vigtig forudsætning for en god behandling af ansøgerne. Personen bistår også i forhold til ansættelsesudvalgets arbejde ved at:

  • indkalde alle repræsentanter i udvalget til møderne
  • sende materialerne til alle i udvalget
  • afklare, at der er en mødeleder ved alle møder og ved jobinterviewet.
  Tid Opgave Ansvar

  Uge 1

  Kontakt konsulenten i Personeafdelingen og aftal datoer for det videre forløb

  Formand for ansættelsesudvalget

  Uge 2

  Drøft jobprofilen med konsulenten

  Formand for ansættelsesudvalget/ Personaleafdelingen

  Uge 3

  Udkast til jobprofil sendes til konsulenten. Konsulenten giver sparring.

  Formand for ansættelsesudvalget/ Personaleafdelingen

  Uge 3

  Ansættelsesudvalget præsenteres for jobprofilen. Udvalget giver input til jobprofilen og eventuelt personprofilen    

  Formand for ansættelsesudvalget / Personaleafdelingen

  Uge 4

  Job- og kompetenceprofil samt stillingsopslag skrives færdig med sparring fra Personaleafdelingen    

  Formand for ansættelsesudvalget / Personaleafdelingen

  Uge 5 - 8

  Annoncering i typisk 3 uger

  Formand for ansættelsesudvalget

  Uge 9    

  Første samtalerunde

  Formand for ansættelsesudvalget

  Uge 10    

  Konsulenten fra Personaleafdelingen udarbejder personprofil på kandidater til anden samtalerunde. Ansøgeren får en personlig tilbagemelding på profilen ansigt til ansigt med en konsulenten.    

  Personaleafdelingen

  Uge 10    

  Referencer tages på relevante ansøgere.    

  Formand for ansættelsesudvalget

  Uge 11

  Anden samtalerunde    

  Formand for ansættelsesudvalget

  Uge 11

  Stillingen tilbydes ansøger. Vilkår forhandles    

  Formand for ansættelsesudvalget

  Annette Havmand
  Personalekontoret

  Annette Havmand

  Ledelseskonsulent

  Skelbækvej 2, 6200 Aabenraa

  Telefon: 73767162

  Mobil: 51512338

  E-mail: ahav@aabenraa.dk

  Karina Lange
  Personalekontoret

  Karina Lange

  Ledelseskonsulent

  Skelbækvej 2, 6200 Aabenraa

  Telefon: 42724464

  E-mail: karl@aabenraa.dk