Projekter

‎Læs mere om projekter her

 • Læs op

Indhold

  PPR er en del af 3 større tværgående projekter som alle taler ind i følgende indsatsområder.

  • Styrke inkluderende læringsfællesskaber på skoler og i dagtilbud, så flere børn kan være og oplever sig som en del af læringsfælleskabet, så nær det almene som muligt.
  • Tidlige tværgående koordinerede indsatser omkring børn og unge i udsatte positioner gennem udarbejdelse af metoder/samarbejdsmodeller der understøtter dette.
  • Mental sundhed. Øge trivslen hos børn og unge samt nedbringe fravær.

   

  PROJEKT "NEDBRINGE FRAVÆR I SKOLEN" BØRN OG FAMILIE TOVHOLDER I AABENRAA KOMMUNE

  Projekt "Nedbringe fravær i skolen"

  PROJEKT "EN BEDRE CHANCE I LIVET" DAGTILBUD TOVHOLDER I AABENRAA KOMMUNE

  Projekt "En bedre chance i livet"

   

  PROJEKT "FREMSKUDT PSYKIATRI" PPR TOVHOLDER I AABENRAA KOMMUNE

  Projekt "Fremskudt funktion i psykiatrien"

  Pjece til forældre - Fremskudt funktion

  Pjece til fagfolk - Fremskudt funktion