Ekstern revision - BDO

Aabenraa Kommune har fået ny revisor

Indhold

  Fra og med regnskabsåret 2023 er der indgået aftale med revisionsfirmaet BDO.
  Revisionsaftalen omfatter den lovpligtige revision på alle regnskabsområder i kommunen, dvs. finansiel-, løn-, social- og IT revision.

  Har du et projekt-, pulje- eller anlægsregnskab der skal påtegnes af revisor, skal det sendes til:

  Henrik Halgrener
  Partner, registreret revisor

  Mobil: 51 58 60 71
  E-mail: heh@bdo.dk

  BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab
  Kolding Åpark 8A, 7. sal
  DK-6000 Kolding

  Hovedtelefon: 76 35 56 00
  www.bdo.dk

  Henrik Halgrener vil altid kvittere for modtagelsen af mails og vender tilbage med kontakt på den medarbejder, der får opgaven.

  Har du spørgsmål til revisionen, skal du fortsat henvende dig til kommunens interne revision i Økonomiafdelingen. Kan de ikke svare på dine spørgsmål, vil du blive henvist til BDO.

  Kontaktes BDO ud over ovenstående og revisor skal bruge tid på rådgivning hvor der inddrages specialister, kan revisor sende en ekstra regning. Regninger på ekstraydelser vil blive opkrævet af det forvaltningsområde, som har henvendt sig til BDO.

  Udgifter til revision af projekt-, pulje- eller særlige anlægsregnskaber betales altid af projektets budget.

  Har du spørgsmål hertil er du altid velkommen til at kontakte Intern Revision.