Introduktion til projektmodellen

Projektmodellen er den fælles ramme, der skal være med til at skabe fælles sprog og fælles ramme om projektarbejdet i Aabenraa Kommune.
Læs her hvordan og hvornår vi arbejder med projekter.

Indhold

  Introduktion

  Projektmodellen gælder alle projekter i Aabenraa Kommunes administration.
  Modellen skal

  • Bidrage til et fælles sprog og en fælles ramme for projektarbejde
  • Give en klar organisering i projekterne og i forhold til den øvrige organisation
  • Sikre at projekter løser de opgaver, som de er etableret for at løse indenfor de afsatte ressourcer

  Målgruppen for projektmodellen er styregruppemedlemmer, styregruppeformænd, projektledere, projektgruppedeltagere og følgegruppemedlemmer.
  Projektmodellen giver en enkel systematik med en række redskaber til at planlægge, styre og gennemføre projekter.
  Dermed hjælper modellen til at komme omkring de centrale elementer af et projekt på en ensartet måde og at skabe effektivt projektarbejde i Aabenraa Kommune.

  Projekter med finansiering fra eksterne bevillingsgivere har ofte specifikke krav til projektplan, værktøjer, afrapportering, revision mv.
  Styregruppeformanden afgør på baggrund af en vurdering fra projektlederen, i hvilket omfang Aabenraa Kommunes fælles projektmodel skal anvendes.

  Hvornår arbejder vi med projekter?

  Projektmodellen skal bruges ved projekter i administrationen, hvor Aabenraa Kommune har projektledelsen.  Det er direktionen, en direktør eller en afdelingschef, der beslutter, at der er tale om et projekt.

  Projekter har følgende kendetegn:

  A. En opgave, der ikke kan løses i linjeorganisationen, men som kræver en særligt nedsat projektorganisation for at blive løst

  B. Der er stor kompleksitet:

  1.  Der er mange og betydningsfulde interessenter i projektet
  2. Og/eller vi har måske ikke overblik over, hvad der skal laves, eller hvordan vi vil lave det
  3.  Og /eller udfordringen er væsentlig /kritisk for Aabenraa Kommune at løse

  C. Opgaven er tidsafgrænset med et klart start- og sluttidspunkt

  D. Opgaven har et afgrænset ressourceforbrug

  E. Opgaven er unik – opgaven eller metoden er ny og udviklingsorienteret. 

  F. Projektet realiserer et klart formål og klare mål, som er i overensstemmelse med Aabenraa Kommunes politikker og strategier.

  A-D skal som minimum være opfyldt for at der er tale om et projekt.

  Indhold 

  Projektmodellen indeholder udover ovenstående projektdefinition: 

  1.  Beskrivelse af organisering, roller og ansvar i projekterne
  2.  En overordnet beskrivelse af projektets faser med tilhørende værktøjer
  3.  Et samlet overblik over projektmodellen
  4.  Projektplan, som opsummerer projektet og resultaterne af de forskellige værktøjer
  5.  En række projektværktøjer
   1. Til hvert værktøj er der en skabelon
   2. Og for hvert værktøj er der en beskrivelse af, hvordan værktøjet anvendes.
  Sanne Hougaard Kramer
  Personalekontoret

  Sanne Hougaard Kramer

  Ledelseskonsulent

  Skelbækvej 2, 6200 Aabenraa

  Telefon: 24340155

  Mobil: 24340155

  E-mail: shkr@aabenraa.dk