Evaluering

Her på siden kan du læse om projektevaluering.

Indhold

  Hvad er projektevaluering?

  Evalueringen af projektet tager udgangspunkt i de opstillede mål, leverancer og succeskriterier fra projektplanen. 

  Hvorfor laves projektevalueringen?

  Slutevalueringen skal dokumentere projektets resultater og leverancer. Formålet er at formidle og anvende projektets opnåede erfaringer og resultater i et fremadrettet perspektiv.

  Evalueringsrapporten forelægges typisk styregruppen på det afsluttende styregruppemøde som en afsluttende rapportering for projektet. Desuden formidles projektets resultater til de relevante interessenter.

  I projektplanen beskrives senest i planlægningsfasen:

  • hvad skal evalueres – det vil sige evalueringens afgrænsning og omfang
  • hvilke evalueringsmetoder vil projektet anvende, og hvilke personer/aktører skal inddrages
  • hvordan og til hvem skal evalueringsresultatet formidles

  Hvordan laves projektevalueringen?

  Evalueringen udarbejdes ud fra projektplanens mål, leverancer og succeskriterier.

  Følgende skal kort beskrives i værktøjet ”Evalueringsrapport”:

  • Resultat – leverancer, mål og formål
  • Økonomisk resultat
  • Tidsmæssigt resultat
  • Ressourcemæssigt resultat
  • Læring i projektet
  • Overdragelse og effektmåling

  Desuden kan det være relevant at supplere med andre punkter afhængig af projektet.