Projektplan

‎ På siden her finder du oplysninger om værktøjet "Projektplan"

Indhold

  Hvad er en projektplan

  Projektplanen er projektets kernedokument igennem hele projektforløbet og 

  • er aftalegrundlaget mellem projektgruppen og styregruppen om formål, mål, leverancer, kvalitet, tidshorisont og ressourcer
  • skaber overblik over opgavernes indhold, omfang og forventede ressourcetræk
  • identificerer interessenter, risici og kommunikationsbehov
  • er grundlaget for at kunne styre og gennemføre løbende opfølgning på projektet

   

  OBS: Projektplanen er en videreudvikling af kommissoriet. Kommissoriet skal indeholde:

  1) Formål med projektet

  2) Baggrund for projektet

  3) Kobling til relevante politikker og strategier

  4) Mål, leverancer og succeskriterier 

  5) Projektøkonomi

   

  Hvorfor laves projektplanen

  Formålet med projektplanen er at have et samlet projektdokument. Første del af projektplanen udgør idéoplægget og danner grundlaget for, om projektet skal igangsættes eller ej. Det er direktionen, en direktør eller en afdelingschef, der beslutter om projektet skal igangsættes. Hvis projektet godkendes, uddybes og præciseres projektplanen. Projektplanen bør løbende opdateres og er således et aktivt dokument i alle projektets faser.

  Projektplanen godkendes ved hver faseovergang af styregruppen. 

  Hvordan laves projektplanen

  Det er typisk projektlederen, der udfylder projektplanen.

  Projektplanen skal i idéfasen som minimum indeholde en kort beskrivelse af:

  • Opgavens formål og baggrund
  • Projektets kobling til relevante politikker og strategier
  • Omfang og afgrænsning
  • Mål, leverancer og succeskriterier
  • Projektøkonomi
  • Interessenter
  • Projektets organisering

  Beskrivelsen udgør beslutningsgrundlaget for, om projektet skal igangsættes eller ej.

  I projektets planlægningsfase uddybes punkterne i projektplanen. Her anvendes projektmodellens værktøjer.

  Sanne Hougaard Kramer
  Personalekontoret

  Sanne Hougaard Kramer

  Ledelseskonsulent

  Skelbækvej 2, 6200 Aabenraa

  Telefon: 24340155

  Mobil: 24340155

  E-mail: shkr@aabenraa.dk