SWOT-analyse

Her på siden kan du læse om værktøjet "SWOT-analyse".

Indhold

  Hvad er en SWOT-analyse?

  SWOT-analysen peger på projektets styrker og svagheder samt de overordnede muligheder eller trusler, som samspillet med projektets omverden giver.

  Hvorfor laves SWOT-analysen?

  Formålet med SWOT-analysen er at få et hurtigt overblik over de centrale indsatsområder i projektet, som projektet skal fokusere på undervejs, og som projektet kan tilrettelægges efter. SWOT-analysen afdækker såvel de interne som eksterne faktorer, som kan påvirke projektet.

  Projektets svagheder og trusler er direkte input til risikoanalysen, og er således en hurtig måde til at fokusere på projektets centrale risici allerede i idéfasen.

  Hvordan laves SWOT-analysen?

  SWOT-analysen er et værktøj, som kan bruges tidligt i forløbet på hele projektet eller senere i projektet ved særlige situationer/kriser.  

  SWOT-analysen udarbejdes ved at beskrive de fire felter i værktøjet.

  Når skemaet udfyldes, skal skellet mellem interne og eksterne faktorer defineres, for eksempel:

  1. Det interne er de forvaltninger, der er involveret i projektet, og det eksterne bliver således alt uden for disse forvaltninger
  2. Det interne er kommunen og det eksterne bliver dermed alt uden for kommunen

  Den færdige SWOT-analyse skal give svar på følgende spørgsmål:

  • Hvor skal der sættes ind?
  • Hvilke udviklingspotentialer er der?
  • Hvad er de største trusler og muligheder?