Oversigt over faser, værktøjer, leverancer og beslutninger

I denne oversigt kan du se, hvilke værktøjer der anvendes hvornår.
Du kan se hvilke leverancer, der er i de forskellige faser samt hvilke beslutninger styregruppen skal træffe ved hver faseovergang.

Indhold

  Værktøjerne skal senest bruges i de faser som er vist ovenfor. Det kan dog være hensigtsmæssigt at anvende dem tidligere. Grundværktøjerne anvendes i alle projekter. De øvrige værktøjer anvendes altid, når det vurderes relevant. Som udgangspunkt er det styregruppeformanden, der på baggrund af projektlederens vurdering beslutter, hvorvidt og hvilke værktøjer, der er relevante at anvende udover de grundlæggende værktøjer. Projektlederen kan dog vælge at benytte de øvrige værktøjer som sit eget arbejdsredskab. 

  Værktøjer revideres endvidere ved behov i løbet af projektperioden.  

  Gå til "Projektværktøjskassen" for link til de enkelte værktøjer. Udover værktøjet finder du også en forklarende tekst.

  Du kan her se og evt. downloade en visuel oversigt over faser og hvad de indeholder. 

  Oversigten indeholder gates. Disse er markeret med G1, G2 og G3. 
  Gates indikerer der, hvor mange eventuelt kan overveje, OM et projekt skal gennemføres.

  Sanne Hougaard Kramer
  Personalekontoret

  Sanne Hougaard Kramer

  Ledelseskonsulent

  Skelbækvej 2, 6200 Aabenraa

  Telefon: 24340155

  Mobil: 24340155

  E-mail: shkr@aabenraa.dk