Situationsanalyse

På siden her finder du informationer om værktøjet "Situationsanalyse".

Indhold

  Hvad er en situationsanalyse?

  En situationsanalyse er en vurdering af den situation og de vilkår, hvorunder projektet er placeret. Det er også en vurdering af projektets kompleksitet.
   


  Hvorfor laves en situationsanalyse?

  Analysen laves for:


  1.    at skabe fælles forståelse af hvor svært og komplekst projektet er
  2.    at identificere projektets åbenlyse faldgruber og udfordringer
  3.    om kompleksiteten af projektet stemmer overens med projektledernes kompetencer
  4.    at skabe enighed om projektets udgangspunkt

   
  Hvordan laves en situationsanalyse?

  Analysen er en væsentlig komponent for at skabe intern forståelse og samarbejde om projektets åbenlyse udfordringer.
  Analysen laves i dialog mellem projektejeren og projektlederen, og hvis der etableres en styregruppe, bliver analysen også her taget til debat i denne.
  Du bør som projektleder insistere på, at situationsanalysen laves med projektejer i begyndelsen af projektet, evt. i hvert faseskifte.
  Analysen tager udgangspunkt i den givne skabelon, hvor tallene 1-3 angiver sværhedsgraden (1 = ikke komplekst projekt, 2 = middel komplekst projekt, 1 = meget komplekst projekt)
   
  Trinnene er følgende:
  1. Hvert ’tema’ (fx Politisk bevågenhed) vurderes af projektejer og projektleder hver for sig og en  sværhedsgrad pr. tema vælges
  2. Hvert tema diskuteres igennem og en fælles score besluttes
  3. Hele listen af temaer gennemgås, evt. kan irrelevante temaer udelades
  4. Sluttelig regnes den samlede score sammen for hver sværhedsgrad, opsummeres og deles med det antal temaer, der er blevet gennemgået, så den endelige samlede score identificeres i et tal mellem 1 og 3.
   
  OBS! Den væsentlige værdi af gennemførelsen af analysen er ikke tallet til sidst, men indholdet i dialogen mellem projektejer og projektleder. Sluttelig bør det nemlig også drøftes, om projektlederen er kompetent nok til sværhedsgraden i projektet.