Interessentanalyse

Her på siden kan du læse om værktøjet "Interessentanalyse".

Indhold

  Hvad er en interessentanalyse?

  Interessentanalysen er en systematisk analyse af de personer/aktører, som har en interesse i projektet. Enten fordi de bliver berørt af projektet eller projektets resultater, eller fordi de kan påvirke projektet eller projektets resultat. Interessentanalysen udarbejdes for at afdække, hvordan du kan involvere interessenterne i projektarbejdet, strukturere projektarbejdet i forhold til deres interesser eller påvirke dem undervejs i projektet.

  Eksempler på interessenter kan være projektets målgruppe, slutbrugere, borgere, beslutningstagere, politikere, medarbejdere, myndigheder, leverandører, interesseorganisationer, foreninger med flere.

  Hvorfor laves interessentanalysen?

  Formået med interessentanalysen er at give projektet et overblik over personer/aktører, der har interesse i projektet, og at gøre det muligt at håndtere interessenterne hensigtsmæssigt.

  Interessentanalysen gennemføres for at:

  • Sikre, at projektets formål, leverancer, succeskriterier og fremgangsmåde er attraktive for de væsentligste interessenter
  • Få et overblik over, hvilke interessenter der er omkring projektet
  • Afdække, hvilken betydning interessenterne har for projektet
  • Tage stilling til, hvordan og hvornår interessenterne inddrages
  • Identificere og håndtere eventuelle modstandere og konflikter

  Interessentanalysen danner sammen med tidsplanen udgangspunktet for kommunikationsplanen.

  Hvordan laves interessentanalysen

  Start med at identificere projektets interessenter:

  · Hvem har igangsat projektet?

  · Hvem er med i projektet?
  · Hvem betaler for projektet? · Hvem leverer ressourcer til projektet?
  · Hvem skal godkende projektets resultat? · Hvem påvirkes af projektet?
  · Hvem skal bruge projektets resultat? · Hvem berøres, hvis projektet går galt?
  · Hvem vil modarbejde projektet?   

   

  Vurdér dernæst på en skala fra 1-3, hvilken betydning den enkelte interessent har for projektet, og hvilke fordele og ulemper interessenten kan opleve ved projektet.

  Endelig laves en vurdering af, hvorfor interessenten har betydning for projektet, og hvordan projektet bør håndtere interessenten.

  Undervejs i projektet bør interessentanalysen eller dele af analysen revurderes, da projektet og dets kontekst kan ændre sig.