Kommunikationsplan

Her kan du læse om værktøjet "Kommunikationsplan"

Indhold

  Hvad er en kommunikationsplan?

  Kommunikationsplanen et værktøj til at styre kommunikationen i projektet. Oversigten over milepæle anvendes som vejviser for, hvornår der er særlige kommunikationsbehov. Fokus er på anledningen til at kommunikere.

  Interessent- og risikoanalysen kan ligeledes anvendes som et godt afsæt for kommunikationsplanen.

  Hvorfor laves kommunikationsplanen?

  Kommunikationsplanen er et redskab til at give klarhed over, hvad der skal kommunikeres med hvem, hvornår og hvordan. 

  Kommunikationsplanen understøtter projektets gennemførelse og sikrer, at projektets resultater formidles til de involverede interessenter.

  Hvordan laves kommunikationsplanen?

  Når du udfylder skemaet Kommunikationsplan, skal du forholde dig til, hvad  anledningen er til, at vi kommunikerer, og hvem er målgruppen for kommunikationen?   Dernæst formuleres de centrale budskaber, der skal kommunikeres til denne interessent og hvad vi vil opnå.

  Når disse punkter er afklaret, kan du gå videre til overvejelserne om valg af medie/kanal. Mediet/kanalen bestemmes af, hvad målet med kommunikation er.  Eksempler på medie/kanal er personlig dialog, involvering i projektet, møder, e-mails, nyhedsbreve, Medarbejderportal og brochurer.

  Endelig skal du definere, hvilke handlinger/initiativer, der skal iværksættes og hvem der er ansvarlig. For eksempel skal kommunikationsplanen tage højde for et projekts eventuelle politiske behandling.

  Vær opmærksom på at kommunikationsplanen er i tråd med Aabenraa Kommunes kommunikationspolitik, og at der er kobling til relevante kommunikationsstrategier.

  Søg rådgivning hos Kommunikationsteamet ved større kommunikationsopgaver/ projekter.