Statusrapport

Her på siden kan du læse om værktøjet "Statusrapport".

Indhold

  Hvad er en statusrapport?

  Statusrapporten er et kort dokument, som viser projektets aktuelle status, og som bruges til rapportering til styregruppen. Statusrapporten skal løbende sikre og dokumentere, at projektet kan levere de resultater, der er beskrevet i projektplanen.

  Hvorfor laves statusrapporten?

  Statusrapporterne sikrer opmærksomhed på fremdrift i forhold til projektets leverancer og på eventuelle ændringer og afvigelser i projektet. Statusrapporten er styregruppens grundlag for at vurdere, om projektet kan gennemføres som forudsat og træffe beslutning om eventuelle ændringer af rammen i projektplanen.

  Hvordan laves statusrapporten?

  Statusrapporten udarbejdes ved hjælp af værktøjet ”Statusrapport” ved hver faseovergang. Det er som udgangspunkt projektlederen, der udarbejder statusrapporten, som afstemmes med styregruppeformanden.