Projektoverdragelse

Her på siden kan du læse om projektoverdragelse.

Indhold

  Hvad er projektoverdragelse?

  Med projektoverdragelse forstås, at projektets leverancer, resultater og/eller arbejdsmetoder overdrages til og forankres i linjeorganisationen, når projektet afsluttes. Det afhænger af projektet, hvad og hvordan der skal overdrages.  

  Hvorfor arbejde med overdragelse?

  Formålet med overdragelsen er at sikre, at det formål og de mål, som projektet arbejder efter, overgår til linjeorganisationen. Derfor er det vigtigt, at de aktører, som skal videreføre projektets leverancer, resultater eller arbejdsmetoder er klædt på til opgaverne og har fået dem overdraget hensigtsmæssigt.

  Hvordan laves overdragelse?

  I projektplanen skal det i planlægningsfasen overordnet beskrives:

  • Hvad skal overdrages: opgaver, resultater, arbejdsmetoder, erfaringer etc.
  • Hvem overdrages der til
  • Hvordan er opgavefordelingen, når projektet er afsluttet
  • Hvad skal der til i form af vidensdeling, oplæring, ejerskab etc. for en succesfuld overdragelse og forankring
  • Økonomi for den efterfølgende drift
  • Hvordan sker eventuel opfølgning og effektmåling efter projektets afslutning
  • Andre projektspecifikke overvejelser

  Overdragelsen begynder optimalt tidligt i projektet og afsluttes i afslutnings- og forankringsfasen. Derfor er det vigtigt tidligt i forløbet at arbejde med en overdragelsesforretning og involvere de relevante parter.

  Der er ikke udarbejdet et værktøj til overdragelse, da form og indhold er projektspecifikt. I tilknytning til evalueringsrapporten kan der udarbejdes et overdragelsesdokument, der uddyber og specificerer, hvordan projektet overgår til linjeorganisationen med udgangspunkt i ovenstående spørgsmål.