Målskema

Her på siden kan du læse om værktøjet "Målskema".

Indhold

  Hvad er et målskema?

  Målskemaet er en skematisk oversigt over de typer mål, som projektet indeholder og arbejder frem mod at levere løsninger til. 
  Der er 3 måltyper:

  1. Formål
  (Groft beskrivende, overordnet)

  2. Effektmål (Nytteværdi / Værdi / Gevinster) 
  Målbare, forøgelse/reduktion – effekten af leverancerne

  Produktmål (Leverancer / Resultater)
  Konkrete og specifikke – løsningen på formålet (navneord, en/et)

  I bør formulere succeskriterier for hver måltype.

  Hvorfor laves målskemaet?

  Målskemaet giver klarhed de forskellige mål et projekt indeholder.

  Det er vigtigt, at et projekt har entydige mål. Formålet med målskemaet er at sikre, at projektets formål, effektmål og produktmål bliver synlige, og at sammenhængene mellem dem bliver tydelige.
  Formål, mål og leverancer relateres tydeligt til kommunens politikker og strategier.

  De milepæle og aktiviteter, der defineres i tidsplanen, tager afsæt i projektets leverancer. 

  Hvordan laves målskemaet?

  Til hvert mål hører der succeskriterier. Disse angiver, hvordan det kan måles/vurderes, at henholdsvis formål, effektmål og produktmål er opfyldt. Som udgangspunkt anvendes SMARTE-metoden.

  Målene/leverancerne skal være:

  S -  Specifikke, så alle er klar over, hvad der refereres til, og hvad målene vedrører
  M – Målbare, så der let kan følges op på, om målene er nået
  A – Attraktive, det vil sige målene skal være vigtige, interessante og relevante
  R – Realistiske, det vil sige, at målene skal være inden for rækkevidde
  T – Tidsbestemte - det skal være klart, hvor lang tid der er til at arbejde på at nå målene
  E – Evaluerbare - det skal være klart, hvornår og hvordan man ønsker at følge op på sine mål

  For de projekter, hvor det ikke er muligt at bruge SMARTE-metoden meningsfuldt, angives det, hvordan målopfyldelse og godkendelse af leverancer kan vurderes.