Tidsplan

‎ Her på siden kan du læse om værktøjet "Tidsplan".

Indhold

  Hvad er en tidsplan?

  Tidsplanen er en oversigt over, hvilke aktiviteter der skal gennemføres hvornår, og hvem der er ansvarlig for den pågældende aktivitet. Desuden angiver tidsplanen projektets milepæle og estimerede ressourceforbrug (interne timer).

  Hvorfor laves tidsplanen?

  Formålet med at lave en tidsplan er at sikre en realistisk vurdering af, hvor lang tid projektet tager at gennemføre ved at nedbryde projektets mål og leverancer til milepæle og dernæst til hoved- og delaktiviteter. Milepælene angiver aflevering af en leverance, jævnfør målskemaet, og markerer, hvad der skal være opnået, på hvilke tidspunkter, og hvem der har ansvaret.  Milepælene defineres, før man definerer, hvilke aktiviteter der er nødvendige for at udføre i projektet.

  Når tidsplanen er udarbejdet, udgør den det vigtigste værktøj til at sikre overblik, opfølgning og fremdrift i projektet. 

  Hvordan laves tidsplanen?

  Start med at nedbryde projektets leverancer/milepæle til hovedaktiviteter og dernæst de konkrete aktiviteter for hver hovedaktivitet.  

  For hver aktivitet angives start- og slutdato (dd-mm-åå). Datoer for hovedaktiviteten genereres automatisk.    

  For milepælene angives hvornår resultatet er opnået.

  Under ”Antal interne arbejdstimer” angives, hvor mange timer opgaven tager i reel arbejdstid. Det estimerede tidsforbrug anvendes i forbindelse med udarbejdelse af projektøkonomi.  Det indgår ikke som en del af projektmodellen, at der føres timeregnskab.

  Under "Afsluttet" vælges flueben i dropdown-listen, når aktiviteten er afsluttet. 

  Husk i tidsplanen at tage højde for, om nogle af aktiviteterne er afhængige af hinanden.

  Tidsplanens detaljeringsgad afstemmes med styregruppeformanden. Projektlederen kan dog have behov for at arbejde med en mere detaljeret tidsplan end den, der præsenteres for styregruppen.