Risikoanalyse

Her på siden kan du læse om værktøjet "Risikoanalyse".

Indhold

  Hvad er en risikoanalyse?

  Risikoanalysen et proaktivt værktøj til at identificere, hvilke risici der er i forbindelse med projektet. SWOT-analysen kan anvendes som input til risikoanalysen.

  Handlinger på baggrund af analysen tænkes ind i tidsplanen og kommunikationsplanen.

  Hvorfor laves risikoanalysen?

  Formålet med risikoanalysen er at identificere, vurdere omfanget af og handle på de risici, der er forbundet med projektets gennemførsel og forankring.

  En risiko består af sandsynligheden for en given hændelse samt konsekvensen af den pågældende hændelse. For at minimere en risiko kan der både arbejdes med at reducere sandsynligheden for, at det pågældende problem opstår og med at reducere konsekvensen af den forventede hændelse.

  Der udvælges et antal fokusområder for risikoanalysen, herunder organisering, interessenter, teknologi, ressourcer, fremgangsmåde, leverandører osv.

  Risikoanalysen udarbejdes senest i projektets planlægningsfase. Da risici ændrer sig gennem projektforløbet, bør risikoanalysen justeres i løbet af projektet.

  Hvordan laves risikoanalysen

  Risikoanalysen består af følgende trin:

  Trin 1 - Identifikation af risici

  Risikoanalysen gennemføres for de relevante fokusområder med udgangspunkt i spørgsmålet: Hvad kan gå galt? De identificerede risici beskrives med en kort tekst. For hver risiko fastlægges kort årsagen til, at risikoen kan opstå (Hvorfor kan det gå galt?).

  Trin 2 – Vurdering af konsekvens og sandsynlighed for den enkelte hændelse

  Konsekvensen og sandsynligheden indtastes med en værdi mellem 1 og 5, hvor 1 angiver lav konsekvens/sandsynlighed, og 5 angiver høj konsekvens/sandsynlighed. Den samlede risikofaktor beregnes automatisk.

  Trin 3 - Risikoanalysen

  Som udgangspunkt betyder en risikofaktor på:

  1-4:           En risiko projektet KAN forholde sig til

  5-11:         En risiko projektet BØR forholde sig til

  12-25:       En risiko projektet SKAL agere på

  For de risici der arbejdes videre med planlægges tiltag, der kan reducere sandsynligheden for at den pågældende hændelse sker og konsekvensen heraf.

  Deadline og den ansvarlige noteres.