Lokalaftale, Strategiplan og arbejdsmiljøindsats

Her finder du dokumenter og materialer i forhold til MED- og arbejdsmiljø.

 • Læs op

Indhold

  Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse skal sikre et godt samarbejde mellem medarbejdere og ledere i Aabenraa Kommune.

  Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse skal sikre et godt samarbejde mellem medarbejdere og ledere i Aabenraa Kommune.

  Lokalaftalen om medindflydelse og medbestemmelse gælder for alle medarbejdere i Aabenraa Kommune og i de selvejende institutioner, som Aabenraa Kommune har driftsoverenskomst med.

  Ét af nøgleordene i aftalen er, at medindflydelse og medbestemmelse skal give mening. Det betyder, at vi samarbejder om det, der har betydning for det daglige arbejde  og rammerne for arbejdet. Det betyder også, at vi har de grupper og udvalg i MED-strukturen, der giver mening - hverken færre eller flere. 

  Aftalen lægger vægt på, at vi alle har ansvar for at skabe et godt samarbejde og et sundt og sikkert arbejdsmiljø.

  Nedenfor kan du læse Lokalaftalen om medindflydelse og medbestemmelse.

  Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse

  Bilag 1 - Arbejdsmiljøindsatsen 

  Bilag 2 - Oversigt over MED- og arbejdsmiljøorganisationen

  Bilag 3 - Vejledende forretningsorden for MED-udvalgene

  Bilag 4 - Vejledende årsplan for MED-udvalgene

  Bilag 5 - Opgavefordeling for MED-udvalgene

   

  BrancheFællesskab Arbejdsmiljø (BFA) har lavet et værktøj, der kan hjælpe med at sætte de tre fokusområder i spil, når vi lokalt skal arbejde med Strategiplan for MED og arbejdsmiljø på arbejdspladserne, i lokal MED-udvalgene eller på personalemøder med MED-status.

  Vejledning - Veje til bæredygtigt arbejdsmiljø - kom hele vejen rundt

  For skabe et visuelt "skelet" at tale ud fra, har BFA lavet et dialogværktøj. I kan printe dialogværktøjet ud her: Veje til bæredygtig arbejdsmiljø - dialog værktøj

  Dialogværktøjet er ligeledes lavet i en elektronisk version, som I kan få adgang til her: Elektronisk dialogværktøj

  Undervejs i processen får I brug for et rating- og opfølgningsskema. Der er lavet en PDF-fil, som kan printes ud og bruges: Veje til bæredygtig arbejdsmiljø - Rating- og opfølgningsskema

  Som et lille startskud på samtalen kan I benytte en Flip-Flap, som kan printes ud og foldes: Flip-flap Bæredygtig arbejdsmiljø

  Aabenraa Kommunes Hoved MED-udvalg er den eneste instans, der kan fortolke vore "Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse".

  Hoved MED-udvalget har i den forbindelse lavet en præcisering af "Håndtering af vakant AMR-plads, i MED, i løbet af valgperioden"

  Wilhelm Hallum
  Personalekontoret

  Wilhelm Hallum

  Med- og arbejdsmiljøkonsulent

  Skelbækvej 2, 6200 Aabenraa

  Telefon: 73767168

  Mobil: 20341011

  E-mail: wha@aabenraa.dk