Lokalaftale, Strategiplan og arbejdsmiljøindsats

Lokalaftale, Strategiplan og arbejdsmiljøindsats

Her finder du dokumenter og materialer i forhold til MED- og arbejdsmiljø.

 • Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse skal sikre et godt samarbejde mellem medarbejdere og ledere i Aabenraa Kommune.

  Lokalaftalen om medindflydelse og medbestemmelse gælder for alle medarbejdere i Aabenraa Kommune og i de selvejende institutioner, som Aabenraa Kommune har driftsoverenskomst med.

  Ét af nøgleordene i aftalen er, at medindflydelse og medbestemmelse skal give mening. Det betyder, at vi samarbejder om det, der har betydning for det daglige arbejde  og rammerne for arbejdet. Det betyder også, at vi har de grupper og udvalg i MED-strukturen, der giver mening - hverken færre eller flere. 

  Aftalen lægger vægt på, at vi alle har ansvar for at skabe et godt samarbejde og et sundt og sikkert arbejdsmiljø.

  Nedenfor kan du læse Lokalaftalen om medindflydelse og medbestemmelse.

  Opsætning og layout af bilag  justeres løbende.

  Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse

  Bilag 1 - Arbejdsmiljøindsatsen 

  Bilag 2 - Oversigt over MED- og arbejdsmiljøorganisationen

  Bilag 3 - Vejledende forretningsorden for MED-udvalgene

  Bilag 4 - Vejledende årsplan for MED-udvalgene

  Bilag 5 - Opgavefordeling for MED-udvalgene

 • Aabenraa Kommunes Strategiplan for MED og arbejdsmiljø understøtter kommunens Lokal MED-aftale og Arbejdsmiljøindsats. Målet er at skabe en attraktiv arbejdsplads, kendetegnet ved et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø med høj fokus på trivsel og sundhed.

  Temaer og indsatsområder i arbejdsmiljøarbejdet 2021-2023 er udarbejdet af Hoved MED udvalget i Aabenraa Kommune og der sættes fokus på:

  Et bæredygtigt arbejdsmiljø gennem udvikling, fastholdelse og rummelighed

  Aabenraa Kommunes Strategiplan for MED og arbejdsmiljø 2021 - 2023 lægger vægt på, at arbejdet med arbejdsmiljøet skal ses i et bæredygtigt perspektiv. Den vigtigste ressource Aabenraa Kommune har er alle ansatte, og Strategiplanen for MED og arbejdsmiljø skal bidrage positivt til løsning af kerneopgaven samt understøtte lokaludvalg og arbejdsmiljøgruppers fortsatte arbejde med konkrete MED- og arbejdsmiljøopgaver i hverdagen. Strategiplanen skal understøtte arbejdsmiljøloven, så arbejdet med kerneopgaven kan løses på en sikker og sundhedsmæssigt forsvarlig måde og sikre at arbejdsmiljøet udvikles i takt med tekniske og sociale forandringer i samfundet.

  Med Strategiplanen for MED og arbejdsmiljø 2021 - 2023 handler det om at skabe en ramme, der giver medarbejdere, ledere og organisationen gode betingelser for, at kunne løse kerneopgaven nu og på lang sigt. Strategien bidrager til at udvikle det gode arbejdsliv og til at gøre medarbejdere, ledere og organisation robuste nu og i fremtiden. 

  Strategiplan for MED og arbejdsmiljø 2021 - 2023

  Det er tanken, at arbejdet med Strategiplan for MED og arbejdsmiljø 2021 - 2023 skal begynde på arbejdspladsen, i Lokal MED-udvalget, på personalemødet med MED-status. Initiativerne skal komme fra arbejdspladserne.

 • BrancheFællesskab Arbejdsmiljø (BFA) har lavet et værktøj, der kan hjælpe med at sætte de tre fokusområder i spil, når vi lokalt skal arbejde med Strategiplan for MED og arbejdsmiljø på arbejdspladserne, i lokal MED-udvalgene eller på personalemøder med MED-status.

  Vejledning - Veje til bæredygtigt arbejdsmiljø - kom hele vejen rundt

  For skabe et visuelt "skelet" at tale ud fra, har BFA lavet et dialogværktøj. I kan printe dialogværktøjet ud her: Veje til bæredygtig arbejdsmiljø - dialog værktøj

  Dialogværktøjet er ligeledes lavet i en elektronisk version, som I kan få adgang til her: Elektronisk dialogværktøj

  Undervejs i processen får I brug for et rating- og opfølgningsskema. Der er lavet en PDF-fil, som kan printes ud og bruges: Veje til bæredygtig arbejdsmiljø - Rating- og opfølgningsskema

  Som et lille startskud på samtalen kan I benytte en Flip-Flap, som kan printes ud og foldes: Flip-flap Bæredygtig arbejdsmiljø

 • Aabenraa Kommunes Hoved MED-udvalg er den eneste instans, der kan fortolke vore "Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse".

  Hoved MED-udvalget har i den forbindelse lavet en præcisering af "Håndtering af vakant AMR-plads, i MED, i løbet af valgperioden"