Kommunikation

Annoncering

I Aabenraa Kommune opererer vi med tre typer af annoncering. Den ugentlige fællesannonce til borgerne om nye tiltag og aktiviteter. Den særskilte annonce, der sætter fokus på én enkelt begivenhed eller aktivitet. Og jobannoncen.

Læs mere her

Design, billeder og video

Slå op i designmanualen og få hjælp til foldere, brochurer og powerpoint-præsentationer samt få et overblik, hvad det kræver af samtykke i forhold til billeder og video, og hvilke gode råd der er, når der skal indgås aftaler med eksterne fotografer.

Læs mere her

Presse

Pressen er en vigtig samarbejdspartner, når offentligheden skal informeres om stort og småt fra Aabenraa Kommune. Der er mange måder at formidle nyheder til pressen på.

Læs mere her

Sociale medier

Bidrag til kommunens sociale profiler, eller få hjælp til oprettelse af nye Facebook-sider.

Læs mere her

Web

aabenraa.dk er Aabenraa Kommunes centrale digitale platform. Ca. 55 institutioner og projekter har deres egen hjemmeside. Medarbejderportalen er vores fælles interne digitale opslagsværk og informationskanal.

Læs mere her

Intern kommunikation

Personalebladet Aabne linjer og Medarbejderportalen er vores fælles interne kommunikationskanaler.

Læs mere her

Kommunikationsrådgivning

Få hjælp til at udarbejde kommunikationsstrategier og -planer.

Læs mere her

Kommunikationspolitik

God kommunikation er en væsentlig forudsætning for at vi lykkes med vores kerneopgaver. Kommunikationspolitikken giver et fælles grundlag for at bidrage til den gode kommunikation.

Læs mere her

Rammesætning for kommunikation

Kommunikation arbejder ud fra Aabenraa Kommunes kommunikationspolitik, der blev vedtaget af Aabenraa Byråd 30. november 2016, ud fra et ønske om at gøre organisationens samlede kommunikation mere strategisk.

Læs mere her