Kommunikationspolitik

God kommunikation er en væsentlig forudsætning for at vi lykkes med vores kerneopgaver. Kommunikationspolitikken giver et fælles grundlag for at bidrage til den gode kommunikation.

Indhold

  I alle relationer tager kommunikationen udgangspunkt i organisationens værdier: Åbenhed og dialog. Vi kommunikerer tydelige budskaber om indsatser, aktiviteter og kvaliteter, der gør Aabenraa Kommune til et attraktivt sted at leve Det Gode Liv. 

  I Aabenraa Kommune indgår vi i tre væsentlige kommunikationsrelationer:

  • Relationen til borgerne i kommunen
  • Relationen til eksterne interessenter og samarbejdspartnere
  • Relationen til hinanden i Aabenraa Kommune

  Disse kommunikationsrelationer er beskrevet i kommunikationspolitikken. Politikken indeholder desuden et afsnit om ytringsfrihed. 

  Alle ansatte i Aabenraa Kommune er omfattet af kommunikationspolitikken og har en rolle i at bidrage til den gode kommunikation både i organisationen og i forhold til omverdenen. 

  I det nedenstående kan du blandt andet læse Aabenraa Kommunes svar til ombudsmanden i forbindelse med kommunens fortolkning og anvendelse af ytringsfrihed i kommunikationspolitikken. Du kan ligeledes finde retningslinjer for kommunikation i omdømmekritiske sager. 

  Thomas Christian Otzen Kruse
  Byråds og Direktionssekretariatet

  Thomas Christian Otzen Kruse

  Sekretariatschef

  Skelbækvej 2, 6200 Aabenraa

  Telefon: 73766260

  Mobil: 61198899

  E-mail: tck@aabenraa.dk