Det Gode Liv - Udviklingsstrategi 2035

Det Gode Liv er navnet på Aabenraa Kommunens udviklingsstrategi.

 • Læs op

Indhold

  Det Gode Liv er ikke kun navnet på kommunens udviklingsstrategi. Det er også vores mission og dermed et mål, vi arbejder hen imod sammen med borgere, virksomheder og øvrige samarbejdspartnere. Og vi er godt på vej.

  Visionen med strategien er, at Aabenraa Kommune vil være:

  • et aktivt og sundt fællesskab
  • drivkraft for bæredygtig udvikling

  Udviklingsstrategien er en tværgående strategi, som indeholder byrådets ambitioner for udviklingen i Aabenraa Kommune, og den italesætter den udvikling, som Aabenraa Kommune har - og vil skabe i fremtiden. Den er vedtaget af byrådet august 2022.

  Udvikling

  Thomas Overgaard Jensen

  Fuldmægtig

  Skelbækvej 2, 6200 Aabenraa

  Telefon: 73766369

  E-mail: toje@aabenraa.dk