Kommunikationspolitik

Kommunikations­politik

God kommunikation er en væsentlig forudsætning for at vi lykkes med vores kerneopgaver. Kommunikationspolitikken giver et fælles grundlag for at bidrage til den gode kommunikation.

I alle relationer tager kommunikationen udgangspunkt i organisationens værdier: Åbenhed og dialog. Vi kommunikerer tydelige budskaber om indsatser, aktiviteter og kvaliteter, der gør Aabenraa Kommune til et attraktivt sted at leve Det Gode Liv. 

I Aabenraa Kommune indgår vi i tre væsentlige kommunikationsrelationer:

  • Relationen til borgerne i kommunen
  • Relationen til eksterne interessenter og samarbejdspartnere
  • Relationen til hinanden i Aabenraa Kommune

Disse kommunikationsrelationer er beskrevet i kommunikationspolitikken. Politikken indeholder desuden et afsnit om ytringsfrihed. 

Alle ansatte i Aabenraa Kommune er omfattet af kommunikationspolitikken og har en rolle i at bidrage til den gode kommunikation både i organisationen og i forhold til omverdenen. 

I det nedenstående kan du blandt andet læse Aabenraa Kommunes svar til ombudsmanden i forbindelse med kommunens fortolkning og anvendelse af ytringsfrihed i kommunikationspolitikken.

Kontaktperson

Thomas Christian Otzen Kruse - Sekretariatschef
Tlf. 73766260 - tck@aabenraa.dk