Personalepolitik, whistleblowerordning

Personalepolitik, whistleblowerordning

I Aabenraa Kommune har vi en værdibaseret personalepolitik og derunder 7 delpolitikker.

De personalepolitiske værdier udtrykker de holdninger og den adfærd, som vi særligt værdsætter og arbejder for at fremme sammen. Dermed varetager værdierne både hensynet til den enkelte medarbejders trivsel og organisationens opgaveløsning. 

Delpolitikkerne giver et fælles afsæt for, hvordan vores personalepolitik er på udvalgte områder. De personalepolitiske værdier og delpolitikkerne udgør tilsammen Aabenraa Kommunes Personalepolitik.

Nedenfor finder du de personalepolitiske værdier og delpolitikker:

Personalepolitiske værdier

CSR-strategi

Delpolitik for forebyggelse af sygefravær - se delpolitikken øverst på siden

Delpolitik for kompetenceudvikling

Delpolitik mod alkohol og misbrug

Del-politik for forebyggelse og håndtering af vold og krænkende handlinger, herunder mobning og chikane

Lønpolitik

Delpolitik for røgfri arbejdstid- se delpolitik øverst på siden

 

OBS OBS OBS - SÅDAN PRINTER DU ET E-PAPER-DOKUMENT

For at printe et e-paper-dokument skal du klikke på "Tools" i øverste venstre hjørne og herefter vælge "Download". Vælg "All pages" eller de sider, du vil printe og herefter "Generate pdf". Du kan nu printe dokumentet.

For at sikre at du altid har det nyeste dokument, anbefaler vi dog, at du finder det relevante dokument her på Medarbejderportalen fremfor at at printe. 

Relateret indhold

Kontaktperson

Bente Bjørn Jensen - Kontorleder
Tlf. 73767750 - bbj@aabenraa.dk