Kompetencer

For at opnå høj nytteværdi af geodata og GIS forudsætter det, at vi tilpasser de digitale løsninger og arbejdsgangene til opgaverne. Alle brugere skal have mulighed for at opbygge kompetence i at bruge teknologien og data, så det passer til deres opgaver. Læring, videndeling og fokus på arbejdsgange, er derfor væsentlige opmærksomhedspunkter.

 • Læs op

Indhold

  GIS-kompetencer i Plan, Teknik & Miljø

  Kendskabet til at bruge GIS i opgaveløsningen er udbredt i Plan, Teknik & Miljø. Hvilke GIS-kompetencer den enkelte medarbejder behøver, afhænger af hvilke opgavetyper vedkommende arbejder med.

  Da hovedparten af opgaverne i Plan, Teknik & Miljø i en eller anden form inddrager stedbundne informationer, bør alle medarbejdere, som udgangspunkt,  kende mulighederne i NetGIS.

  Undervisning i NetGIS foregår som sidemandsoplæring eller i form af workshops for mindre grupper. Det står GIS-gruppen for. På samme måde sker oplæring i brugen af de mobile løsninger: Explorer for ArcGIS og Collector.

  Ajourføring af kommunens geodata forudsætter god indsigt i data og i at bruge de avancerede muligheder i ArcGIS. Det samme gør avancerede analyser. Det er derfor vigtigt, at kompetencerne i at arbejde med de mere avancerede GIS-værktøjer, findes i de team, som har denne type opgaver. 

  De team, som ajourfører geodata eller udfører avancerede analyser, har typisk 1 – 2 medarbejdere med særlige GIS-kompetencer, som udfører eller assisterer med disse opgaver, oftest ved brug af ArcGIS. Det bør være fokus på videndeling på tværs af teamene og med GIS-gruppen, for at styrke løsningen af disse opgaver.

  Er der behov for at nye medarbejdere skal lære at bruge ArcGIS, kan det kun ske ved at de deltager i kurser udbudt af leverandøren. I begrænset omfang kan der internt ske en oplæring i enkelte funktioner for specifikke brugere.  

  GIS-programmerne udvikles løbende med nye funktioner. For at brugerne kan vurdere, om der er nye relevante anvendelsesmuligheder, bør GIS-gruppen afholde informationsmøder.

  Tilpasning af GIS og arbejdsgange

  Udviklingen af NetGIS har givet bedre muligheder for at lave GIS-løsninger, som er tilpasset specifikke opgaver. 

  For at få det optimale udbytte af GIS-løsninger skal der ofte også gennemføres tilpasninger af arbejdsgangene hos brugerne. Afdækning af behovet for dette sker bedst i en dialog mellem fag-medarbejdere og GIS-gruppen - samt med en ledelsesmæssig fokus på at foretage relevante ændringer.

  PRINCIPPER

  Som udgangspunkt skal alle medarbejdere i Plan, Teknik & Miljø tilbydes oplæring i brug af NetGIS. GIS-gruppen står for undervisningen. Teamlederne bør være opmærksomme på at alle nye medarbejdere tilbydes introduktion i NetGIS

  Undervisning i NetGIS foregår som sidemandsoplæring eller i form af workshops for mindre grupper. Sidemandsoplæring gennemføres af GIS-gruppen. Der afholdes også demonstrationer af NetGIS, når der kommer nye funktioner i forbindelse med program-opdateringer.

  I de team, hvor man har opgaver, der kræver særlige kompetencer i avancerede GIS-funktioner (f.eks. ajourføring af data eller analyser), er det vigtigt man opretholder og vedligeholder disse kompetencer i teamet. Herunder ved at lade det indgå ved ansættelse af medarbejdere og ved tilrettelæggelse af efteruddannelse.

  For at fremme videndeling mellem de medarbejdere, som står for ajourføring eller udfører avancerede analyser ved brug af ArcGIS, dannes der et netværk for disse medarbejdere. 

  Netværket skal have fokus på deling af kompetencer, ideudvikling, sidemandsoplæring m.m.

  Det er teamlederne, der afgør, hvilke medarbejdere, der kan deltage i netværket.

  Det er GIS-gruppens ansvar at tage initiativ til at netværket mødes og til at fremme dets formål.

  Efter netværkets første år i aktivitet, skal ledergruppen vurdere, om det skal fortsætte.

  GIS-gruppen skal arrangere informationsmøder, når der viser sig nye anvendelsesmuligheder af geodata og GIS, som kan være relevante for opgaveløsningen i Plan, Teknik & Miljø.

  På nogle opgaveområder er der et potentiale for at opnå lettere og mere sikre arbejdsgange ved tilpasning af GIS og justering af arbejdsgange. Det bør der løbende være opmærksomhed på. Konkret kan det ske ved, at det for relevante opgaveområder aftales, at et par medarbejdere og en fra GIS-gruppen sammen gennemgår arbejdsgangen og afprøver mulighederne i GIS. Er der basis for justering af NetGIS eller arbejdsgangen, aftales det videre forløb med den pågældende teamleder, hvorefter det udføres.

  AKTIVITETER

  For at afdække om der er basis for at lave flere brugertilpassede løsninger gennemgår GIS-gruppen sammen med udvalgte medarbejdere et antal opgaveområder. GIS-gruppen aftaler med teamlederne, hvilke opgaveområder der tages op samt undersøgelsens indhold og omfang.  

  GIS-gruppen tager initiativ til at danne et netværk af de medarbejdere, som har særlige GIS-opgaver og kompetencer.