Definitioner

Her kan du læse definitioner på de tekniske begreber

 • Læs op

Indhold

  Geodata er data om forhold der kan stedfæstes til en geografisk lokalitet. Det er typisk landkort, kommunens temakort med fagdata samt data i databaser,der, f.eks. via adressen, kan vises på kort.

  GIS står for geografisk informationssystem. Det er en fællesbetegnelse for de programmer, der gør det muligt at registrere, lagre, analysere og vise geodata. 

  FKG står for: Fælles kommunalt geodatasamarbejde. Det er organiseret under KL og har til formål at udarbejde og implementere en fælles datamodel for kommunale geodata. Det er også et formål at styrke udbredelsen og anvendelse af geodata, samt mulighed for fællesskab om drift og udvikling.

  Der er udarbejdet en FKG datamodel for de temakort kommunerne typisk anvender. Datamodellen fastlægger strukturen på hvordan data skal lagres i databasen. Datamodellen skal gøre det mulig at udveksle og sammenstille data fra alle kommuner.

  Et datasæt er en samling data, der indeholder ensartede data, eksempelvis på tabelform. I relation til geodata vil der typisk være tale om et temakort, herunder de tilknyttede attribut data.