Ramme- og regelsæt samt værktøjskasse

 • Læs op

Indhold

  Alle forbedringer kræver forandring - men ikke alle forandringer skaber forbedringer

  En central forudsætning for, at kunne forløse de potentielle gevinster ved automatisering er fælles arkitektur, retningslinjer og standarder, som benyttes på tværs af kommunens fagområder. Ligesom opførelsen af huse skal passe ind i en større byplan og bygges efter velafprøvede metoder, skal en digital løsning passe ind i en eksisterende infrastruktur og følge de principper og standarder, vi i fællesskab er blevet enige om.

  Nedenfor kan du tilgå det fælles ramme- og regelsæt, som udgør fundamentet for anvendelsen af robotautomatiseringer, de såkaldte digitale medarbejdere, i Aabenraa Kommune. Ved at sikre fælles retning og standarder skaber vi det nødvendige grundlag for, at automatiseringerne ikke blot implementeres for forandringens skyld, men for at give merværdi for organisationen og i sidste ende borgerne. Materialet er godkendt i Stabschefgruppen d. 30. november 2022, og revideres årligt. 

  Nedenfor kan du ligeledes tilgå værktøjskassen som bl.a. indeholder en skabelon til proceskortlægning. 

  GOVERNANCE

  Rammesæt som indeholder organisationsdiagram, rollekatalog, opgavebeskrivelse samt leverancemodel for et typisk procesforløb.

  Klik her for at tilgå dokumentet.

  PRINCIPPER OG RETNINGSLINJER

  Principper og retningslinjer for RPA-løsninger udviklet i IT-afdelingens automatiseringsenhed.

  Klik her for at tilgå dokumentet.

  VÆRKTØJSKASSE

  Procesdefinitionsdokument (PDD): skabelon til kortlægning af procesautomatisering, inkl. faktakort, procesoversigt samt trin-for-trin vejledning.  

  PDD-blanket i Xflow: blanket som skal godkendes af procesejer, hvori procesdefinitionsdokumentet er vedhæftet. 
  For ny blanket: Klik på link -> Windows-login -> Ny blanket - Søg på RPA - PDD

  RPA'er udvikles i overenstemmelse med Best Practice.

  Overdragelsesdokument (ODD) - blanket i Xflow: driftskontrakt som procesejer skal godkende ved idriftsættelse af ny automatisering.
  For ny blanket: Klik på link -> Windows-login -> Ny blanket - Søg på RPA - ODD

  Lennart Hoffmann Kastbjerg
  IT-Digitalisering

  Lennart Hoffmann Kastbjerg

  Digitaliseringskonsulent

  Skelbækvej 2, 6200 Aabenraa

  Telefon: 73766284

  Mobil: 23105704

  E-mail: lhka@aabenraa.dk