Borgerblikket

 • Læs op

Indhold

  Siden den 7. januar 2020 har borgerne i Aabenraa Kommune kunne se et udvalg af egne data på borger.dk, først under Min Side, nu under Mit Overblik.

  I KL regi håndteres opgaver, der knytter sig til udstillingen af data på Mit Overblik på borger.dk til projektet Borgerblikket. Borgerblikket er et servicetilbud til borgerne og et skridt på vejen mod en mere gennemsigtig offentlig sektor. Løsningen er en del af Digitaliseringspagten og økonomiaftalen for 2020, hvor kommunerne i lighed med resten af den offentlige sektor skal gøre informationer om udvalgte sager og ydelser tilgængelige for borgerne.

  Via Borgerblikket får borgerne adgang til at kunne se sags- og dokumenttitler, samt ydelser fra de systemer, der leverer data til den fælleskommunale IT-infrastruktur. Borgerne kan ikke åbne dokumenter i Borgerblikket.

  På et møde den 23. september 2019 satte Den Digitale Styregruppe rammerne for kommunens anvendelse af Borgerblikket. I første omgang blev det besluttet, at data fra KMD SAG/SAPA skulle udstilles. Der er tale om 38 KLE-emner. Det er kun data fra sager, der er oprettet efter den 1. november 2019, der udstilles. I takt med at flere systemer integreres til den fælleskommunale IT-infrastruktur, udstilles flere KLE-områder.

  De næste systemer, der udstiller data via Borgerblikket bliver KSD, KY og KMD Momentum, herefter følger Acadre.

  KLE-EMNER UDSTILLET I BORGERBLIKKET

  15.01 Arbejdsløshedsforsikring

  15.17 Opfølgning, vurdering og revalidering

  15.18 Tilbud efter LAB kap. 11-14

  15.20 Beskæftigelsesindsats

  15.22 Kompensation til handicappede i erhverv mv. 

  15.40 Integration og udlændinge 

  15.62.05 Dagpenge (jobcenter-fagsystemsag)

  15.62.10 Kontanthjælp (jobcenter-fagsystemsag)

  15.62.15 Uddannelseshjælp (jobcenter-fagsystemsag)

  15.62.40 Ledige selvforsøgende (jobcenter-fagsystemsag)

  Læs mere om Arbejdsmarked og beskæftigelse her

  25.02 Ejendomsbeskatning  

  25.45 Opkrævning

  Læs mere om Beskatning her.

  27.27 Foranstaltninger efter SEL § 52, særlig støtte i almindelighed

  Læs mere om Social Service her.

  28.18 Private pasningsordninger

  28.70 Venteliste, børn og unge (0-18 år)

  28.77 Betaling for dag-, fritids- og klubtilbud mv.

  Læs mere om Dagtilbud her.

  32.00 Kontante ydelser 

  32.03 Sociale pensioner

  32.06 Boligstøtte

  32.18 Ydelser efter serviceloven

  32.21 Hjælp i særlige tilfælde

  32.24 Ydelser efter lov om aktiv socialpolitik mv. 

  32.26 Specifikke kontante ydelser 

  32.27 Ydelser efter beskæftigelsesindsatsloven og fleksydelsesloven 

  32.30 Dagpenge ved sygdom og barsel

  32.36 Repatriering

  Læs mere om kontante ydelser her.