GIS-programmer

GIS-programmerne tilbyder brugerne flere typer løsninger, som de kan vælge imellem. Det er vigtigt at brugerne vælger det program, som matcher den aktuelle opgave bedst muligt. Samtidig skal GIS løbende udvikles, så det dækker brugernes behov.

 • Læs op

Indhold

  Følgende GIS-programmer og platforme er tilgængelige:

  • NetGIS er et webbaseret GIS, som tilbyder de gængse funktioner, der er behov til sagsbehandling. Det er relativt intuitivt at arbejde med. 
  • ArcGIS er et desktopprogram med avancerede funktioner. Det kræver et stort kendskab til GIS og rutine i at bruge programmet, for at man kan udnytte funktionerne effektivt.
  • Explorer og Collector er to ArcGIS apps, som gør det muligt henholdsvis at se data og editere data på mobile enheder.
  • ArcGIS Online er en sky-baseret løsning, som gør det muligt at udstille kommunens geodata på internettet og bl.a. på hjemmesiden.

  De geodata, der anvendes i alle løsninger trækkes fra samme fælles database.

  NetGIS er udbredt til alle brugere i Plan, Teknik & Miljø og anvendes af langt hovedparten af de medarbejdere, der arbejder med geodata til sagsbehandling. Det er enkelt for nye brugere at lære at bruge NetGIS.

  ArcGIS bruges af ca. 20 medarbejdere. Det anvendes typisk af de medarbejdere, som skal ajourføre geodata, lave analyser eller udarbejde specielle kort. Nye brugere af ArcGIS vil typisk have behov for at deltage i eksterne kurser eller tilbydes en længerevarende sidemandsoplæring.

  NetGIS udvikles løbende til at kunne dække behovet for GIS til alle typer sagsbehandlingsopgaver. NetGIS giver gode muligheder for at tilpasse brugeropsætninger og indgår i integrationer med fagsystemer. 

  Behovet for at brugerne har adgang til og kan indberette geodata på mobile enheder, når de er i marken, stiger. Dette behov kan Explorer og Collector opfylde.

  Borgerinformation på aabenraa.dk kan understøttes med kort, der sættes op i ArcGIS Online og herfra integreres på hjemmesiden under de relevante emner.

  PRINCIPPER

  NetGIS er det primære GIS-værktøj til sagsbehandling, informationssøgning og lettere ajourføring af geodata. Derfor skal alle opgaver, der kræver et GIS-program, som udgangspunkt søges løst ved brug af NetGIS.

  ArcGIS anvendes til opgaver, hvor der er behov for avancerede GIS-funktioner, f.eks. for at udføre analyser, ajourføre mere komplekse data, fremstille specielle kort eller administrere GIS-systemet.

  Til mobile opgaver vælges blandt Explorer (dataopslag og visning) eller Collector (dataregistrering).

  Valg af det rette program vurderes konkret i forhold til opgaverne.

  GIS-systemet skal bestå af afprøvede og fremtidssikrede produkter, som er fleksible, så systemet kan tilpasses brugernes aktuelle behov.

  Det skal kunne anvende gældende fælles data-standarder og integreres med fagsystemer.

  Det skal give mulighed for mobil adgang til data og til registrering i marken.

  Systemet skal kunne udstille geodata til apps, hjemmeside og give mulighed for at levere data online.

  For at en bruger kan arbejde med ArcGIS kræver det, at der er en ledig brugerlicens. Vi betaler en årlig afgift pr. licens. Derfor skal antallet af licenser løbende tilpasses det reelle behov, således at der er et tilstrækkeligt antal og ikke "overskydende" licenser. Derfor vil der periodisk blive lavet statistik over bruget af licenser.