SAPA

Her kan du læse om SAPA

 • Læs op

Indhold

  SAPA-løsningen er kommunens overblik over data om borgere og virksomheder og deres sager hos kommunen. SAPA er en forkortelse af Sags- og Partsoverblik.

  SAPA er en del af det såkaldte monopolbrud, og er løbende under udvikling. I takt med, at flere data kommer på indekserne og dermed i SAPA, vil systemet blive et centralt, dagligt opslagsværktøj i den kommunale sagsbehandling, som bidrager til en helhedsorienteret og professionel sagsbehandling.

  SAPA blev idriftsat i 2019, hvor Borgerservice som de første tog løsningen i brug. Siden er flere afdelinger kommet på. På sigt er planen, at alle forvaltninger skal have adgang til SAPA og lige netop de oplysninger de har behov for, for at kunne udføre en helhedsorienteret sagsbehandling.

  Er du i tvivl om hvordan du gør brug af SAPAs mange funktionaliteter, kan du med fordel orientere dig i nedenstående vejledning samt e-læringsmateriale. Har du yderligere spørgsmål, kan du kontakte din superbruger.

  Interne vejledninger

  Nedenfor finder du vejledninger til, hvordan du kan anvende de bemærkningstyper, der er oprettet i SAPA.

  OBS – Adfærd

  Hvis borgeren har haft en ubehagelig, truende eller voldsom adfærd – telefonisk som ved personlig fremmøde - , som du gerne vil gøre opmærksom på.

  OBS – Handicap

  Her kan du gøre opmærksom på, at borgeren har nogle fysiske eller psykiske handicap, som der skal tages hensyn til. F.eks. borgeren er gangbesværet, har angst eller lignende.

  OBS – Opholdsforbud

  Her gør du opmærksom på, at borgeren har fået et midlertidigt fremmødeforbud på en bestemt adresse, fx i Jobcenter og Borgerservice.

  OBS – Partsrepræsentant

  Her kan du gøre opmærksom på, hvis borgeren har valgt at lade sig repræsentere af en partsrepræsentant. Det kan være en advokat, en konsulent eller en anden person, som borgeren har givet fuldmagt til at varetage sine interesser.

  OBS – Tolkebistand

  Hvis borgeren har brug for tolkebistand på et bestemt sprog, kan du gøre opmærksom på det her.

  Erna Lüthje
  IT-Digitalisering

  Erna Lüthje

  Digitaliseringskonsulent

  Skelbækvej 2, 6200 Aabenraa

  Telefon: 40270745

  E-mail: elut@aabenraa.dk