Baggrunden for at udarbejde mål og principper

Geodata og GIS er en vigtig del af grundlaget for kommunens opgaveløsning, beslutninger og kommunikation. Samtidig udvikles GIS-programmerne med nye muligheder. Disse mål og principper skal fastlægge rammerne for, hvordan vi i fællesskab arbejder med geodata og GIS, så det skaber værdi og understøtter det tværfaglige samarbejde.

 • Læs op

Indhold

  Geodata er et vigtigt grundlag i en stor del af kommunens sagsbehandling, planlægning og information.

  I kommunens organisation, er det Plan, Teknik & Miljø, der er langt den største producent og forbruger af geodata og GIS. Derfor retter disse mål og principper sig i første omgang mod Plan, Teknik & Miljø. I takt med at brugen af geodata udbredes til andre forvaltninger, vil det være naturligt, at de samme principper tages i brug der.

  De geodata Plan, Teknik & Miljø producerer bliver  anvendt til mange formål og flere kommer til. De indgår i den daglige sagsbehandling, i digitale selvbetjeningsløsninger, i konsekvensanalyser om klima og udarbejdelse af ejendomsvurdering m.m. Geodatas kvalitet er dermed afgørende for at sikre gode og troværdige beslutninger.

  De fælles offentlige digitaliseringsstrategier tillægger geodata en central rolle i den digitale udvikling. Geodata indgår her bl.a. i indsatsområderne om grunddata, Smart City og Open Data.

  Derfor er det afgørende, at vi har styr på den måde vi skaber, anvender og formidler geodata på.

  GIS-programmerne tilbyder mange muligheder for at vise data, lave analyser og anvende geodata i marken. Det skal udnyttes, så vi bruger GIS bedst muligt i de opgaver vi løser.

  Derfor er der behov for at  udvikle og fastholde kompetencerne om geodata og GIS i Plan, Teknik & Miljø og sikre, at den nødvendige viden om geodata og GIS er tilstede bredt i forvaltningen.

  Ansvaret, for at vi lykkes med alt dette, ligger både i de enkelte team, i GIS-gruppen og i ledergruppen. For at skabe fælles retning for arbejdet med geodata og GIS i Plan, Teknik & Miljø, er der udarbejdet mål og principper:

  • Målene fastlægger, hvad det er vi vil opnå med geodata og GIS.
  • Principperne er retningslinjer, som fastholder og formidler, hvordan vi skal arbejde med med geodata og GIS for at opfylde målene.