Principper

For at vi kan omsætte målene til praksis og nye initiativer, er der her formuleret en række principper for hvordan vi
skal tilstræbe at arbejde med geodata og GIS. For nogle principper er der foreslået en række aktiviteter. Principperne er grupperet i fire emner, som du kan læse om herunder.

  • Læs op

Indhold